Michael Jackson

përkujtohet sot

në 9 vjetorin e vdekjes

Aydilge

mbush sot

39 vjeç

Artan Kola

mbush sot

46 vjeç

Chenoa

mbush sot

43 vjeç

Paola

mbush sot

33 vjeç

Fikret Dauti

mbush sot

33 vjeç

GT

mbush sot

31 vjeç

Argjend Hasani

mbush sot

44 vjeç

🎥 Videoklip Premiere

“De$Hu”

Faraoni G

Ora 18:00